Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 50
Tháng này : 7,307
Tháng trước : 6,775
Tổng cộng : 66,431
Bảng giá thuốc vật tư tháng 11/2015 - 08:53:03 PM | 20/12/2016

 

BẢNG GIÁ THUỐC, VẬT TƯ 2016
                 
STT MANHOM TENNHOM MABD MA TEN TENHC DANG DONGIA
2   Thuốc gây nghiện 119 DOL001 Dolcontral 100mg   ống 16800
2   Thuốc gây nghiện 120 FEN001 Fentanyl 0,1mg   ống 11550
3   Thuốc thường 235 ACE001 Acetazonnamid 0,25g Acetazolamide Viên 777
3   Thuốc thường 237 ALB002 Albendazole 400mg   Viên 1820
3   Thuốc thường 43 AMI001 Aminazin1.25% (25mg/2ml) H20   ống 1050
3   Thuốc thường 189 AMU001 Amucopect - New   Viên 1470
3   Thuốc thường 187 AND001 andonmuc 200mg   Gói 815
3   Thuốc thường 582 BER001 berlthyrox 100mcg   Viên 405
3   Thuốc thường 582 BER001 berlthyrox 100mcg   Viên 483
3   Thuốc thường 195 CER002 Certirizin 10mg   Viên 280
3   Thuốc thường 167 CEN001 Cinarizin 25mg   Viên 59
3   Thuốc thường 194 CLO002 clopheniramin 4mg   Viên 42
3   Thuốc thường 243 CLO003 Cloramphenicol 0.4%   Lọ 2100
3   Thuốc thường 243 CLO003 Cloramphenicol 0.4%   Lọ 1080
3   Thuốc thường 243 CLO003 Cloramphenicol 0.4%   Lọ 920
3   Thuốc thường 233 COL001 Colchicin 1mg   Viên 580
3   Thuốc thường 233 COL001 Colchicin 1mg   Viên 795
3