Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 9
Tháng này : 11,227
Tháng trước : 10,657
Tổng cộng : 113,361
Trang Chủ
  TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2016 - 08:12:37 AM | 27/10/2016
Xét tuyển đặc cách viên chức Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

TRUNG TÂM Y TẾ H. HOÀNH BỒ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  348  /TB -TTYT

 

 

                  Hoành Bồ, ngày 10 tháng 10 năm 2016           

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đặc cách viên chức của Trung tâm Y tế

Huyện Hoành Bồ năm 2016

 

Thực hiện công văn số 2429/SYT-TCCB  của Sở Y tế Quảng Ninh ngày 06/10/2016,  Về việc xét tuyển đặc cách  viên chức nguồn chất lượng cao, năm 2016. Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ xin được thông báo cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu xét đặc cách của Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ năm 2016.

    - Xét tuyển đặc cách nguồn chất lượng cao năm 2016 = 02 bác sĩ

2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách:

- Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí xét tuyển đặc cách như sau:

+ Vị trí việc làm: Khám chữa bệnh

+ Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức: V.08.01.03 (Bác sĩ hạng III)

+ Trình độ: Đại học

+ Ngành, chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa; hoặc chuyên khoa thuộc các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng không thuộc ngành YDCT, YHDP, YTCC.

+ Yêu cầu: Tốt nghiệp loại giỏi, hệ chính quy 6 năm

+ Yêu cầu: Ngoại ngữ: Anh B;  Tin học: B

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển xét đặc cách:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Theo mẫu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (Theo mẫu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo nhu cầu vị trí tự tuyển.

- Giấy chứng nhân sức khỏe

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng yêu tiên

- Bản sao Hợp đồng lao động, các Quyết định liên quan đến quá trình công tác.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển

- 04 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc; 02 ảnh 4x6

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách:

- Từ ngày 10/10/2016 đến hết ngày 12/10/2016

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ.

Trên đây là thông báo Hồ sơ đăng ký dự tuyển xét đặc cách năm 2016. Đề nghị ai có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn, điều kiện như thông báo nộp hồ sơ về phòng tổ chức - Hành chính trước ngày 13/10/2016 xin trân trọng thông báo ./.

 

  Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC

   - Sở Y tế;                                                                               (đã ký)

   - Lưu  VT, TCHC.

   - Các khoa/phòng  

                                                                                   Nguyễn Văn Trọng

 

 

 

Bùi Thị Phương- Phòng TCCB
Các bài viết mới
    Thông báo tuyển dụng 2019 (09/10/2019)
    Thông báo tuyển dụng Bác sĩ 2018 (09/08/2018)
    Thông báo tuyển dụng Bác sĩ 2017 (28/11/2017)
    Thông báo tuyển dụng CNTT, ĐIỆN 2017 (28/11/2017)
Copyright © 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ
Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- Tỉnh Quảng Ninh - Tel:0333 692574 - Fax: 0333 858665
Email: Benhvienhb@vnn.vn - bvdkhhb_syt@quangninh.gov.vn