Liên kết website
Phiếu thăm dò
Thái độ phục vụ đội ngũ y bác sỹ đối với bệnh nhân

Trực tuyến
Đang online : 3
Tháng này : 11,029
Tháng trước : 10,657
Tổng cộng : 113,163
Truyền thông- Giáo dục sức khoẻ
  Hô Hấp
Kế hoạch truyền thông không hút thuốc lá - 04:45:06 PM | 06/06/2017
Trích dẫn

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. HOÀNH BỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-TTYT    

          Hoành Bồ, ngày     tháng    năm 2017

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền phổ biến Luật “Phòng, chống tác hại của thuốc lá”

và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017

 Tuần lế quốc gia không thuốc lá năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 114/TTGDSK ngày 17/5/2017 của Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá (từ 25-31/5/2017). Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ xây dựng kế hoạch tăng cường Tuyên truyền phổ biến Luật “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2017 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức về tác hại của khói thuốc lá ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng tiến tới không hút thuốc lá  trong đơn vị bao gồm toàn thể nhân viên và thân nhân, bênh nhân đang làm việc và điều trị tại Trung tâm Y tế góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng .

- Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Góp phần giảm tỷ lệ mắc và bệnh do các bệnh liên quan đến thuốc lá như: ung thư phổi, cao huyết áp,… đảm bảo cho mọi người được sống trong môi trường trong lành..

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin và hiểu về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động; triển khai vận động và đăng ký không hút thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- 100% các khoa, phòng trong Trung tâm có treo bảng “không hút thuốc lá” và nhắc nhở khi có người hút thuốc lá.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Đẩy mạnh và đổi mới biện pháp, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và phơi nhiễm tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ viên chức.

- Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt Chi đoàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.

- Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

2. Tài liệu phổ biến

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (số 09/2012/QH13) do Quốc hội ban hành ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2013.

- Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

3. Chỉ tiêu thực hiện

- 100% cán bộ viên chức  và thân nhân, bệnh nhân đang làm việc và điều trị tại Trung tâm y tế không hút thuốc trong khuôn viên đơn vị.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm Y tế Hoành Bồ tổ chức các hoạt động Tuyên truyền phổ biến Luật “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2017 thông qua các hình  thức:

- Treo băng zôn với nội dung:

“Công dân có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá”;

“Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc”;

“90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phôi là do sử dụng thuốc lá”;

- Tuyên truyền trên website của Trung tâm.

- Tuyên truyền qua các buổi giao ban của Trung tâm.

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm Y tế Hoành Bồ tổ chức các hoạt động Tuyên truyền phổ biến Luật “Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 từ ngày 25/5/2017 đến ngày 31/5/2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Phòng Truyền thông GDSK chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.

2. Các khoa phòng  triển khai kế hoạch và các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại khoa phòng, treo bảng “không hút thuốc lá” và nhắc nhở khi có người hút thuốc lá.

3. Ban chấp hành Công đoàn, ban chấp hành Đoàn Thanh niên: Phối hợp chặt chẽ với phòng Truyền thông - GDSK triển khai các nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

- Xây dựng các quy định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan đơn vị, các khoa phòng có bệnh nhân, văn phòng làm việc, phòng họp, đồng thời nhắc nhở khách không hút thuốc lá khi đến liên hệ công tác.

- Khảo sát tình hình cán bộ viên chức và người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hút thuốc lá, vận động không hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. Cán bộ, viên chức và người lao động đăng ký không hút thuốc.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2017, đề nghị cán bộ viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (chỉ đạo);

- BCH CĐ, ĐTN (P/h);

- Các khoa, phòng (T/h);

- Lưu: VT, TT-GDSK.

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tô Xuân Bá

 

 

  

 

TRUNG TÂM Y TẾ H. HOÀNH BỒ

Bài tuyên truyền Phòng chống tác hại thuốc lá

                                                                                    

 
 

Hút thuốc là là một thói quen lâu đời, phổ biến khắp nơi trên thế giới, có lúc việc hút thuốc lá được xem như biểu hiện cá tính mạnh mẽ cùa Nam giới, sự quyến rũ của đàn ông, điều này đã được các hãng thuốc lá ra sức khai thác, quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông trực quan và  trong các phim ảnh. Ở nước ta, xưa nay đã xem “điếu thuốc, miếng trầu là đầu câu chuyện”, nên việc hút thuốc lá cũng phổ biến lan tràn từ các cuộc trò chuyện thông thường cho đến cúng giỗ, hỏi cưới, các cuộc tiệc tùng và  trong các công sở. Việt Nam có tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 47,4%; nữ giới 1,4%, tức khoảng 15,3 triệu người trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc lá, trung bình cứ 2 nam giới có 1 người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới.

Gần đây, khoa học đã chứng minh sự tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người, đã tìm ra hơn 4.000 loại hóa chất trong khói thuốc lá, trong đó có 69 chất  độc hại, có nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, hoại tử các đầu chi, mù mắt, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy giảm sức khỏe sinh sản, giảm tuổi thọ và đặc biệt là các loại bệnh ung thư hầu họng, thanh quản, phế quản và phổi. Hàng năm trên thế giới có khoảng  6 triệu người chết mỗi năm do hút thuốc lá. Nước ta hàng năm có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá, chưa kể những tác hại sức khỏe không nhỏ đến 70% phụ nữ và 50% trẻ em do hít khói thuốc lá thụ động của người trong gia đình hút thuốc lá trong nhà.

Thuốc lá gây nghiện, người hút thuốc lá càng lâu thì ngày càng hút nhiều hơn nên tác hại đến sức khỏe của chính mình và người chung quanh ngày càng lớn hơn. Sự tốn kém về tiền bạc, công sức đổ vào việc hút thuốc lá rất nhiều, như phải thường xuyên  chi tiền mua thuốc hút, rồi tiền chữa bệnh do hút thuốc gây ra, công sức người nhà nuôi bệnh.  

Sự tàn phá quá lớn của thuốc lá đối với sức khỏe con người, môi trường, xã hội và kinh tế của các quốc gia, nên năm 2003, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra Công ước khung kiểm soát thuốc lá,  lần lượt các nước trên thế giới cũng đưa ra  những quy định nhằm hạn chế dần người  hút thuốc lá trong cộng đồng. Việt Nam tham gia công ước khung kiểm soát thuốc lá vào năm 2004 và  ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/8/2012 và có hiệu lực thi hành  từ ngày 01/5/2013.

Vì sức khỏe của chính bạn và cộng đồng! Hãy nói không với thuốc lá

Phòng TTGDSK
Các bài viết cũ hơn
    Truyên truyền PC tác hại của Thuốc lá (05/06/2017)
    Bệnh hen, triệu chứng và cách phòng bệnh (27/10/2016)
    Tìm hiểu về thuốc hen suyễn (07/12/2014)
Copyright © 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNH BỒ
Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- Tỉnh Quảng Ninh - Tel:0333 692574 - Fax: 0333 858665
Email: Benhvienhb@vnn.vn - bvdkhhb_syt@quangninh.gov.vn