.

Xông tinh dầu Tràm

Tinh dầu Tràm là một loại tinh dầu được chiết xuất từ cành và lá cây Tràm. Có 2 loại Tràm là Tràm gió (Tràm năm gân) và Tràm Trà, có nhiều

CÔNG DỤNG CỦA MUỐI TẮM

Muối tắm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Dưới đây là một số công dụng chính mà muối tắm có thể mang lại: